Nevrolingvistično programiranje (NLP) NLP diploma • NLP praktik • NLP mojster

Kdo smo     Blog     Kontakt

Mojster nevrolingvističnega programiranja (NLP mojster)

1. Kaj je Mojster nevrolingvističnega programiranja (NLP mojster)?
2. Vsebina in koristi izobraževanja
3. Komu je izobraževanje namenjeno
4. Certifikat in kurikulum
5. Lokacija in termini
6. Cena in plačilni pogoji
7. Prijave in informacije
8. Način dela
9. Predavateljica

1. Kaj je Mojster nevrolingvističnega programiranja (NLP mojster)?

Mojster nevrolingvističnega programiranja (NLP mojster) je nadaljevalno NLP usposabljanje, ki traja 18 dni in se ga lahko udeleži vsakdo, ki je uspešno zaključil program Praktik nevrolingvističnega programiranja (NLP praktik).

2. Vsebina in koristi izobraževanja

Na izobraževanju Mojster nevrolingvističnega programiranja boste med drugim:

 • doživeli globoko transformacijsko izkušnjo, ko boste spoznali in ozavestili sebi lastne mehanizme, ki na povsem nezavedni ravni usmerjajo vaše mišljenje, čustvovanje in delovanje, ter se naučili upravljati z njimi na način, ki vas bo optimalno podpiral pri tistem, kar je za vas najbolj pomembno
 • usvojili enostavno tehniko, s katero lahko na globoki, nezavedni ravni hitro in učinkovito odpravljate omejujoča prepričanja, notranje konflikte, negativne misli ipd.
 • spoznali različne stopnje zavesti, na katerih delujemo ljudje, zaradi česar boste veliko bolje razumeli druge ljudi, manj boste obremenjeni z njimi, izboljšali boste svojo komunikacijo z drugimi ter bolje razumeli in usmerjali svoje lastno življenje
 • usvojili pogovorno hipnozo, t.j. jezikovne vzorce in modele, ki jih lahko uporabljate v običajnem pogovoru in s pomočjo katerih boste bistveno izboljšali svoj vpliv na sogovornike (izjemno uporabno tako v zasebnem življenju kot tudi na področjih, kot so prodaja, pogajanja, vodenje, motiviranje ipd.)
 • poglobili in razširili svoje razumevanje delovanja zavednega in nezavednega uma ter načinov, kako kar najbolje izkoristiti njune potenciale
 • se z različnimi indukcijami in njihovimi poglobitvami naučili popeljati sebe in druge v globoko hipnotično stanje ter s pomočjo ustreznih posthipnotičnih sugestij doseči želene spremembe pri sebi in drugih
 • spoznali različne načine, na katere ljudje sprejemamo in obdelujemo informacije ter se odzivamo nanje, kar vam bo še dodatno olajšalo razumevanje drugih ljudi in komunikacijo z njimi ter povečalo vašo sposobnost vzpostavljanja dobrega stika in vplivanja na druge
 • se naučili, kako si na enostaven način zagotoviti suverenost, umirjenost in samozavest pri javnem nastopu oziroma v kateri koli drugi situaciji, kjer ste v vlogi komunikatorja (na sestankih, razgovorih, pogajanjih ipd.)
 • spoznali, kako lahko hitro pripravite prezentacijo, ki bo vaše slušatelje pritegnila, motivirala in jim učinkovito podala sporočila, ki jih želite predati
 • končno ugotovili, kam z rokami med javnim nastopom in kako z ustrezno uporabo rok bistveno povečati moč svojega verbalnega sporočila (kar se dela tiče, bi nam verjetno večkrat prišel prav še kakšen dodaten par rok, pri javnem nastopu pa sta pogosto tudi tisti dve roki, ki ju imamo, povsem odveč in ne vemo točno, kaj naj z njima 🙂 )
 • se naučili jezikovnih vzorcev, ki vam bodo omogočili učinkovito odpravljati ugovore in pomisleke s strani sogovornikov ter tako še dodatno povečati svoj vpliv in sposobnost prepričevanja
 • se naučili enostavne strategije, s katero boste lahko v nekaj trenutkih zgradili svojo motivacijo ter prenehali z odlašanjem in zavlačevanjem
 • spoznali šest gonilnih sil človeške psihe ter tako še dodatno povečali razumevanje drugih ljudi ter sposobnost upravljanja s svojim lastnim življenjem
 • razširili in poglobili znanja NLP praktika
 • itd.

 3. Komu je izobraževanje namenjeno

Mojster nevrolingvističnega programiranja (NLP mojster) je namenjen vsem, ki ste zaključili program NLP praktik in bi želeli na še globlji in še bolj sistematični ravni razumeti sebe in druge, učinkovito upravljati s svojim lastnim življenjem ter s svojimi zavednimi in nezavednimi potenciali in postati mojstri razumevanja drugih ljudi, mojstri komunikacije in vpliva na sogovornike ter vzpostavljanja in vzdrževanja kvalitetnih medosebnih odnosov.

4. Certifikat in kurikulum

Po uspešno zaključenem usposabljanju prejmete mednarodno veljaven certifikat, ki ga izdaja International NLP Trainers Association (INLPTA) oziroma Mednarodna zveza NLP trenerjev.

Kurikulum, ki ga za svoje treninge predpisuje INLPTA, je zaradi svojega obsega, sistematičnosti in globine med udeleženci NLP treningov eden izmed najbolj cenjenih v svetu NLP izobraževanj

5. Lokacija in termini

Trening bo potekal v Ljubljani v šestih mesečnih vikend srečanjih, in sicer 

 • 24.-26. november 2017
 • 15.-17. december 2017
 • 19.-21. januar 2018
 • 16.-18. februar 2018
 • 16.-18. marec 2018
 • 13.-15. april 2018

ob petkih med 16:30 in 20:30, ob sobotah in nedeljah pa med 10:00 in 17:30.

6. Cena in plačilni pogoji

Cena programa Mojster nevrolingvističnega programiranja (NLP mojster) znaša 1.575,00 EUR.

Cena vključuje 18 dni intenzivnega, praktično naravnanega treninga, gradivo, zaključni izpit in mednarodni certifikat.

Šolnino je mogoče poravnati:

 • v 10 mesečnih obrokih (brez obresti)
 • v 6 mesečnih obrokih (pred vsakim modulom – 6 % popusta)
 • v enkratnem znesku pred začetkom izobraževanja (12 % popusta).

7. Prijave in informacije

Za prijave in dodatne informacije pišite na marjetka.perme@osebnaodlicnost.si

8. Način dela

Trening poteka v manjši skupini v prijetnem, sproščenem vzdušju, kar omogoča zadostno interakcijo trenerja z udeleženci in kar se da individualno obravnavo potreb in izzivov vsakega udeleženca. Trening obsega obilo praktičnega dela in vaj, ki vaše znanje že tekom treninga ponesejo iz teoretične na praktično raven.

9. Predavateljica

Trening vodi Marjetka Perme, coah, mojstrica in trenerka nevrolingvističnega programiranja z licenco Mednarodne zveze NLP trenerjev (INLPTA). Marjetka je šolana s strani trenerjev obeh utemeljiteljev nevrolingvističnega programiranja, dr. Richarda Bandlerja in dr. Johna Grinderja, tako doma kot v tujini.

Je edina med slovenskimi NLP trenerji, šolana tudi na priznanem ameriškem Robbins-Madanes Center for Strategic Intervention, ki deluje pod okriljem Anthonyja Robbinsa, kar ji zagotavlja še posebej globok uvid v možnosti praktične aplikacije orodij nevrolingvističnega programiranja pri premagovanju izzivov v zasebnem in poklicnem življenju.

Marjetka je bila za svojo “visoko strokovnost in izjemen standard poučevanje” deležna posebnega priznanja predsednika Mednarodne zveze NLP trenerjev dr. Wyatta Woodsmalla iz ZDA.